"De hal was 160 meter lang, 34 meter breed en had een hoogte van 22 meter."

Demontage industriehal Olen, België

DEMONTAGE Projects | Demontage industriehal Olen, België

Aan DDM werd gevraagd om een industriehal te verwijderen in Olen, België. De oude hal moest gesloopt worden, fundaties uitgebroken en het volledige terrein moest opnieuw bouwklaar gemaakt worden om plaats maken voor een nieuwe installatie. Na nauwkeurig de werkvoorbereidingsfase voltooid te hebben, kon de ontmanteling van de fabriekshal beginnen.

De hal was 160 meter lang, 34 meter breed en had een hoogte van 22 meter. Voor het grootste deel is de industriehal ontmanteld middels sloopgraafmachines voorzien van diverse uitrustingsstukken. In de industriehal waren rolbruggen aanwezig die verwijderd diende te worden. De rolbruggen zijn met sloopgraafmachines weggeknipt en opgeruimd.

Na het wegnemen van de gevelplaten en rolbruggen, kon er begonnen worden met het afbreken van de hal tot op het maaiveld. De hal is nauwkeurig afgescheiden van het te behouden gebouw.

Ook tijdens dit project speelde duurzaamheid weer een grote rol. Er werd gestreefd naar het 100% scheiden van materialen en DDM heeft deze doelstelling succesvol behaald. Het afkomende beton is op locatie gebroken en gebruikt voor het maken van een heiplateau in de ontstane werfzone.

Hetzelfde proces heeft plaatsgevonden bij het verwijderen van ondergrondse massieven en fundaties.

Nadat de vloerplaten, fundaties en massieven eruit zijn gehaald, zijn het rioleringssysteem en de bijbehorende putten ook verwijderd. Op sommige plekken zelfs tot -5 meter diep. De volledige oppervlakte van +/-10.000 m² werd opnieuw verdicht in lagen van 0.5 m en afgewerkt met geotextiel en 25 cm gebroken puin afkomstig van de fundaties en vloerplaten.

Op het hoogtepunt van de werkzaamheden stonden er 10 verschillende grote machines tegelijk te draaien op toch een beperkte oppervlakte.

De opdrachtgever heeft aangegeven zeer tevreden te zijn over het vakmanschap en de expertise die de medewerkers van DDM hebben getoond. Dit heeft erin geresulteerd dat binnen de begrote periode, DDM het werk heeft opgeleverd zonder één enkel incident aan een zeer tevreden klant!

DEMONTAGE

Location

Olen, België

Object

Fabriek / Hal

Inzet

  • - Machinisten
  • - Demontagespecialisten
  • - Diverse sloopgraafmachines met uitrustingsstukken

Projectduur

10 weeks

Veiligheid voorop. Altijd en overal.

Het Health, Safety, Environment and Quality beleid is een nooit afgerond proces. Daarom werkt DDM continu aan verbetering op al deze fronten, om het veiligheidsniveau steeds weer te verhogen.
Lees meer

PROJECT LOCATION

Home Disciplines Actueel DDM