CO2- BELEID : Prioriteit binnen DDM

Duurzaamheid is een prominent onderwerp binnen DDM dat organisatiebreed wordt nagestreefd. Op onze projecten heeft het de volle aandacht: aandacht voor medewerkers, voor het hergebruiken van duurzame materialen, voor efficiënt energieverbruik, voor het hergebruik van equipment en materiaal en ten slotte voor een zo hoog mogelijk recycling percentage.

Er kan namelijk niet ontkend worden dat er maatregelen getroffen moeten worden op de aarde voor de volgende generatie. Het is van essentieel belang dat onnodige belasting van het milieu voorkomen moet worden en dat er gestreefd moet worden naar het minimaliseren van negatieve milieueffecten. De wereldwijde CO2- uitstoot is vorig jaar – door de uitstoot van fossiele brandstoffen- met 6% gestegen naar een nieuw record.

Dit is echter geen recentelijk probleem maar dit speelt al een lange tijd. Om deze reden is DDM begonnen met het in kaart brengen van haar CO2- uitstoot.

De CO2- uitstoot, reductiedoelstellingen en deelname aan duurzaamheidsinitiatieven worden elk half jaar gedeeld binnen de organisatie en naar buiten toe. Om deze reden zijn medewerkers binnen DDM intrinsiek gemotiveerd om hun CO2- voetafdruk te verkleinen, want een betere wereld begint bij jezelf.

Een van de doelstellingen van DDM is dat het hoofdkantoor van DDM in De Meern vòòr 2026 energieneutraal is. Het hele gebouw dient hierbij zelf de gebouwgebonden energie op te wekken. Hierin zijn in 2018 al de eerste stappen gemaakt door de gehele werkplaats en het magazijn uit te rusten met zonnepanelen.

Het is de ambitie van DDM om nog meer te verduurzamen door het investeren in duurzame materialen en middelen. Recentelijk is er nog geïnvesteerd in een milieuvriendelijke 100tons kraan met onder andere een eco- lier en stationaire stopfunctie. Deze lijn wil DDM doortrekken.

DDM Duurzaam: CO2- prestatieladder
  • Beleidsplan CO2- reductie
  • CO2- uitstoot DDM Demontage B.V.
  • CO2- uitstoot DDM Belgium NV
  • CO2- uitstoot DDM Deutschland GmbH
DDM Holding B.V. Duurzaam

Het is de ambitie en de doelstelling van DDM om nog meer te verduurzamen. DDM Holding B.V. heeft als ambitie om haar CO2- voetafdruk te reduceren met het oog op de toekomst. Er moeten een aantal stappen genomen worden om dit te bereiken. De doelstellingen zijn opgesteld per holding van DDM Holding B.V. zodat zo passend mogelijk gestreefd kan worden naar het doel. De doelstellingen zijn opgesteld op basis van de actuele emissie inventaris.


Heb je naar aanleiding van het lezen van de duurzaamheidsdocumentatie van DDM aanmerkingen of aanbevelingen? Mail dan gerust naar evd@ddm.eu!

DDM Demontage B.V. Duurzaam

CO2- uitstoot DDM Demontage B.V.

Om de uitstoot van de werkmaatschappij ‘DDM Demontage B.V.’ te berekenen dienen diverse uitstoot onderdelen bij elkaar opgeteld te worden. Deze diverse onderdelen zijn weergeven in het bijgevoegde bestand genaamd 'CO2- uitstoot DDM Demontage B.V. 2021'.


DDM Belgium NV Duurzaam

CO2- uitstoot DDM Belgium NV

Om de uitstoot van de werkmaatschappij ‘DDM Belgium NV’ te berekenen dienen diverse uitstoot onderdelen bij elkaar opgeteld te worden. Deze diverse onderdelen zijn weergeven in het bijgevoegde bestand genaamd 'CO2- uitstoot DDM Belgium NV 2021'.

DDM Deutschland GmbH Duurzaam

CO2- uitstoot DDM Deutschland GmbH

Om de uitstoot van de werkmaatschappij ‘DDM Deutschland GmbH’ te berekenen dienen diverse uitstoot onderdelen bij elkaar opgeteld te worden. Deze diverse onderdelen zijn weergeven in het bijgevoegde bestand genaamd 'CO2- uitstoot DDM Deutschland GmbH'.

De CO2- voetafdrukken van DDM Demontage B.V., DDM Deutschland GmbH. en DDM Belgium N.V. zijn in kaart gebracht deze zijn evenals de reductiedoelstellingen terug te vinden in het 'Beleidsplan'. Tevens staat ook het energiemanagementplan en de deelname aan het brancheinitiatief genoteerd onder 'DDM Demontage B.V.'.


Home Disciplines Actueel DDM