28-02-2018

Oude treinen worden nieuwe grondstoffen

In het Havengebied in Amsterdam werkt DDM op dit moment aan het circulair demonteren van DDM’s: dubbeldeks materieel.

Afgedankte, economisch niet langer rendabele treinstellen, met als streven zeker 96% te recyclen. Deze DDM’s maken deel uit van een driejarig contract, dat in totaal tachtig tot honderd units betreft, in diverse modellen. Het project is bepaald niet standaard en er zijn veel verschillende partijen bij betrokken. DDM fungeert als verbindende schakel en coördineert alle werkzaamheden op twee locaties: de inzamel- en de demontagelocatie.

Voordat we op de inzamellocatie het afgedankte materieel van het spoor halen, verwijdert de opdrachtgever zelf alle bruikbare onderdelen en vloeistoffen. Wij inspecteren het rijtuig en nemen indien nodig extra maatregelen. Daarna wordt het op zijn kant gelegd en klaargemaakt voor een convoi exceptionnel over de openbare weg naar de demontagelocatie, tien kilometer verderop. Hier blijft uiteindelijk niets anders van de trein over dan kunststof, ijzer, rubber en glas. Ook voor de mensen op de demontagelocatie is het een bijzonder project; normaal gesproken worden materialen daar aangeleverd in containerbakken. Wij komen met complete treinstellen, die we ter plekke uit elkaar halen. Dat trekt nogal wat bekijks, zowel van de mensen met wie we samenwerken als van de toeschouwers langs de route.

In dit project zijn we als DDM dan ook heel zichtbaar. En die zichtbaarheid betekent dat je als bedrijf onder een vergrootglas ligt. Wat we doen moeten we extra goed doen: veilig, netjes en met een maximaal recyclingpercentage. Daarbij is ook de zichtbaarheid van de opdrachtgever zelf een cruciale factor; de trein wordt door velen nog steeds beschouwd als publiek goed en elke oneffenheid in het proces, hoe klein ook, kan verstrekkende gevolgen hebben voor de reputatie van de opdrachtgever. Dat maakt onze verantwoordelijkheid voor een perfecte afhandeling nog groter.

Bekijk een filmpje van project op YouTube: https://youtu.be/4f8e8Kvc33k


Nieuwsoverzicht

Bekijk video
Home Disciplines Actueel DDM